Waarvoor Logopedie

De logopedist onderzoekt en behandelt kinderen en volwassenen met klachten die de communicatie belemmeren.
De logopedist helpt u bij klachten op het gebied van:

Mondmotoriek:
Afwijkend mondgedrag zoals open mondgedrag, verkeerd slikgedrag kan negatieve invloed op de groei van het gebit en het spreken hebben. Middels mondtraining leert u van de logopedist de juiste mondpositie hanteren in rust en tijdens spreken. Diverse logopedisten uit onze kring hebben de cursus OMFT gevolgd en zijn gespecialiseerd op dit gebied.

Eten/ drinken:
Wanneer afhappen, kauwen, slikken met welke reden dan ook moeizaam, of afwijkend verloopt krijgt u van de logopedist adviezen en instructies om deze problemen zo goed mogelijk te verhelpen.

Stem:
Klinkt uw stem niet zoals u wenst, bijvoorbeeld schor, hees, zacht, dan zoekt u samen met de logopedist naar balans in uw lichaam om de stem te optimaliseren. Enkele logopedisten binnen onze kring kunnen manuele facilitatie van de larynx toepassen. Door gebruik te maken van manuele technieken worden spieren en structuren in en rond de larynx ontspannen en meer mobiel gemaakt.

Stotteren:
Wanneer u of uw kind hapert, woorden of klanken herhaalt en/of het gevoel heeft dat de woorden ‘er niet uitkomen’ kan er sprake zijn van stotteren. Soms gaat stotteren gepaard met spreekangst. Met behulp van stottertherapie kan het spreken vloeiender worden en kan er weer vrijuit gesproken worden. Enkele logopedisten binnen onze kring behandelen stotteren, binnen onze kring is stottertherapie door een gespecialiseerd stottertherapeut ook mogelijk.

Broddelen:
Slecht verstaanbaar spreken kan veroorzaakt worden door te snel spreken, inslikken van lettergrepen, monotoon spreken, onduidelijk articuleren en/of onduidelijk formuleren. Er kan dan sprake zijn van broddelen of van broddelsymptomen. Goed verstaanbaar spreken is mogelijk met behulp van broddeltherapie. Enkele logopedisten binnen onze kring behandelen broddelen, binnen onze kring is behandeling door een gespecialiseerd logopedist op het gebied van broddelen ook mogelijk.

Adem:
Lijkt het ademhalen niet meer vanzelf te gaan en heeft u last van een benauwd gevoel, of adem tekort? De logopedist geeft u inzicht in uw eigen adempatroon, waarna u middels gerichte oefeningen de ademhaling leert beheersen en optimaliseren.

Spraak:
Verloopt het uitspreken van de klanken niet soepel, dan leert de logopedist u en uw kind de klanken op de juiste manier te articuleren. Enkele logopedisten uit onze kring zijn gespecialiseerd in het behandelen van articulatiestoornissen en/ of spraakproblemen voortkomend uit dysartrie en schisis. PROMPT

Taal:
Is er sprake van een taalachterstand of taalstoornis waardoor de taal bijvoorbeeld niet goed begrepen wordt, de woordenschat te klein is, of het vormen van zinnen moeizaam verloopt dan bieden wij taaltraining. Ook bij niet aangeboren taalproblemen zoals AFASIE ten gevolge van een CVA bieden wij gerichte begeleiding.

Gehoor:
Heeft u een gehoorprobleem, waardoor het communiceren moeizamer verloopt dan voorheen? De logopedist leert u en de mensen in uw omgeving hier zo goed mogelijk mee omgaan. Daarnaast is de behandeling erop gericht de communicatie zo goed mogelijk te herstellen.

Auditieve vaardigheden:
Uw kind kan goed horen, maar heeft moeite met luisteren? De logopedist onderzoekt samen met u of het kind voldoet aan de voorwaarden om goed te kunnen luisteren. Indien er op dit gebied problemen blijken te zijn zal training van de desbetreffende auditieve vaardigheden gegeven worden.

Lees-/ schrijfproblemen:
Hulp nodig bij het lezen en schrijven, door bijvoorbeeld dyslexie. Enkele logopedisten uit onze kring zijn gespecialiseerd in het behandelen van deze problematieken.

Diverse logopedisten hebben ervaring vanuit het cluster 2, 3 en 4 onderwijs. We zijn allen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Een aantal logopedisten heeft zich gespecialiseerd. Vraag aan de logopedist van uw keuze naar haar specifieke deskundigheid.