Ons aanbod

Wij hebben naast het bieden van logopedische behandeling nog veel meer in huis. Wenst u behandeling aan huis of heeft u interesse in een presentatie van ons over bijvoorbeeld het stimuleren van de spraak en taal bij kinderen?

Alles is mogelijk. Leest u hieronder verder.

Logopedische behandelingen; op de praktijk, aan huis of op school.

Logopedische behandeling wordt tot op heden nog vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit geldt ook wanneer u een indicatie heeft voor logopedische behandeling aan huis. Wanneer u als school passend onderwijs wilt bieden is logopedische behandeling binnen de school zeer gewenst. Dit kunnen wij verzorgen, indien het voor uw school haalbaar is met ons protocol te werken.

Éénmalig onderzoek

Twijfelt u over de spraak- en/ of taalontwikkeling van uw kind, dan kunt u bij ons een afspraak maken voor een éénmalig onderzoek. Middels dit onderzoek wordt bepaald of er inderdaad sprake is van een afwijkende spraak-/ taalontwikkeling en of extra ondersteuning hiervoor noodzakelijk is. Ook dit wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Online logopedische behandeling

Online logopedische behandeling

Presentaties op maat.

Wij bieden een presentatie binnen uw interesse. Alles is mogelijk, zolang het met communiceren te maken heeft. U kunt hierbij denken aan een informatie avond op school voor ouders over de spraak-/ taalontwikkeling van hun kinderen. Een presentatie aan zakenlieden over stemgebruik en articulatie of een presentatie aan artsen over het signaleren van spraak-/ taalproblemen.

Cursussen
  • Het Hanen ouderprogramma

Het Hanenouderprogramma is een cursus waarin de ouders, in een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele huisbezoeken, meer inzicht krijgen in de belevingswereld en communicatie van hun kind. Na een intakegesprek wordt de aanmelding definitief gemaakt.
Het Hanen ouderprogramma wordt vergoed door de zorgverzekeraar en valt onder vergoedingen logopedie. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 10,- per gezin. Het boek “Praten doe je met z’n tweeën”, Jan Pepper & Elaine Weitzman schaft u zelf aan. Een verwijzing logopedie is noodzakelijk.

 

  • Een trainer Beter bij de Les op school
Linguïstisch onderzoek

Iedereen, die een analyse van de spontane taal van een ééntalig of meertalig kind wil laten maken, kan bij onze Linguïst-Logopedist terecht. Een spontane taalopname met het kind is een gesprekje van een half uur en wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

De kosten van de analyse inclusief verslaggeving varieert van € 80,- tot € 400,- afhankelijk van de hulpvraag en kan vanuit Passend Onderwijs betaald worden.

>> Aanmelden via de website www.logopediepraktijkuitgeest.nl